علی جون

آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

پرداخت مرحله دوم مطالبات معوق بازنشستگان فولاد

پرداخت مرحله دوم مطالبات معوق بازنشستگان فولاد

گزارش فیلم های اختتام هفته سیما

گزارش فیلم های اختتام هفته سیما
با اختصاص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار صورت می گیرد؛

ساخت ۲۲ مدرسه و ۴ خانه بهداشت در منطقه محروم خوزستان

ساخت ۲۲ مدرسه و ۴ خانه بهداشت در منطقه محروم خوزستان
رئیس كمیته فرهنگی ستاد مركزی اربعین عنوان كرد؛

لغو راهپیمایی اربعین به علت انتشار كرونا و برگزاری مراسم مجازی

لغو راهپیمایی اربعین به علت انتشار كرونا و برگزاری مراسم مجازی
مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان انتقاد كرد؛

سایه برج سازان زمین خوار برسر تنها اردوگاه مناسب سازی شده معلولان

سایه برج سازان زمین خوار برسر تنها اردوگاه مناسب سازی شده معلولان

راهكار رادیو برای پیش گیری از ورود واژه های بیگانه

راهكار رادیو برای پیش گیری از ورود واژه های بیگانه
گفت وگو با نویسنده سریال بوم و بانو

عاشقانه های تاریخی هنوز هم می توانند سریال شوند

عاشقانه های تاریخی هنوز هم می توانند سریال شوند
معاون اداری مالی كمیته امداد خبر داد؛

توزیع ۵۰ هزار تبلت میان دانش آموزان تحت حمایت كمیته امداد

توزیع ۵۰ هزار تبلت میان دانش آموزان تحت حمایت كمیته امداد
سعد آبادی عنوان كرد؛

تاخیر در اعلام رقم جدید یارانه مراكز توانبخشی غیر دولتی

تاخیر در اعلام رقم جدید یارانه مراكز توانبخشی غیر دولتی

راه اندازی پویش جرم بزرگ برای اعلام مخالفت با رفتار نشریه فرانسوی

راه اندازی پویش جرم بزرگ برای اعلام مخالفت با رفتار نشریه فرانسوی
لینک دوستان علی جون