علی جون

آرشیو مطالب : داستان

در گفتگو با علی جون مطرح شد:

كرونا، شهره سلطانی را دست به عصا كرد

كرونا، شهره سلطانی را دست به عصا كرد

گفت وگوی گیتی خامنه با زوجی كه اعتیاد را شكست داد

گفت وگوی گیتی خامنه با زوجی كه اعتیاد را شكست داد

محمد حاتمی این روزها چه می كند؟

محمد حاتمی این روزها چه می كند؟
گفت وگو با تهیه كننده مكث

چگونه می توان برنامه مناسبتی جذاب ساخت؟

چگونه می توان برنامه مناسبتی جذاب ساخت؟

پخش ۲ سریال از ۳ شبكه به مناسبت هفدهم شهریور

پخش ۲ سریال از ۳ شبكه به مناسبت هفدهم شهریور

داستان واقعی اهدای عضو نمایش رادیویی شد

داستان واقعی اهدای عضو نمایش رادیویی شد

داستان های مش صفر روی آنتن شبكه یك

داستان های مش صفر روی آنتن شبكه یك

فصل دوم سریال مظنون پخش می شود

فصل دوم سریال مظنون پخش می شود

حال و هوای محرمی جعبه موسیقی با اجرای مریم نشیبا

حال و هوای محرمی جعبه موسیقی با اجرای مریم نشیبا

پخش روز واقعه برای مردم افغانستان و تاجیكستان

پخش روز واقعه برای مردم افغانستان و تاجیكستان
مدیر رادیو نمایش اعلام كرد

پخش ۲ سریال و ۱۴ مجلس تعزیه در روزهای محرم

پخش ۲ سریال و ۱۴ مجلس تعزیه در روزهای محرم
نویسنده پایتخت ۶ با اعلام شكایت از جشن حافظ:

حاضرم همه دارایی اندكم را بدهم تا برگردم به زندگی پیش از پایتخت !

حاضرم همه دارایی اندكم را بدهم تا برگردم به زندگی پیش از پایتخت !

سریالهای محرم 99 كدامند؟

سریالهای محرم 99 كدامند؟

سارق روح به آذری دوبله می شود

سارق روح به آذری دوبله می شود

یادی از بانوی واژه ها در یك برنامه تلویزیونی

یادی از بانوی واژه ها در یك برنامه تلویزیونی

پخش نمایش طنز انبار شماره ۱۳ از ۲ شبكه رادیویی

پخش نمایش طنز انبار شماره ۱۳ از ۲ شبكه رادیویی

انتشار وقایع نگاری یك لات چاقوكش

انتشار وقایع نگاری یك لات چاقوكش

پخش مجموعه مستند آفریقای بی نهایت از شبكه چهار

پخش مجموعه مستند آفریقای بی نهایت از شبكه چهار

معرفی فیلم های شبكه نمایش در تابستان

معرفی فیلم های شبكه نمایش در تابستان

تصمیم داودنژاد برای ساخت متل قو و اكران مصائب شیرین 2

تصمیم داودنژاد برای ساخت متل قو و اكران مصائب شیرین 2
لشكر اسطوره ها، یك نفره نیست!

نقدی بر چ حاتمی كیا و عملكرد تلویزیون برای پخش

نقدی بر چ حاتمی كیا و عملكرد تلویزیون برای پخش
لینک دوستان علی جون