علی جون

آرشیو مطالب : طنز

بیژن بنفشه خواه:

مردم حق دارند سریال های كمدی خوب ببینند

مردم حق دارند سریال های كمدی خوب ببینند

كتاب خاطرات عمو راستگو منتشر می شود

كتاب خاطرات عمو راستگو منتشر می شود
طنزآور منتشر شد

می خندم، پس هستم

می خندم، پس هستم
هنرمندی كه همه تلخی ها را شیرین روایت می كند

آنچه از حمید جبلی نمی دانید بعلاوه عكس

آنچه از حمید جبلی نمی دانید بعلاوه عكس

حسن توفیق فردا به خاك سپرده می شود

حسن توفیق فردا به خاك سپرده می شود