علی جون

آرشیو مطالب : طنز

هنرمندی كه همه تلخی ها را شیرین روایت می كند

آنچه از حمید جبلی نمی دانید بعلاوه عكس

آنچه از حمید جبلی نمی دانید بعلاوه عكس

حسن توفیق فردا به خاك سپرده می شود

حسن توفیق فردا به خاك سپرده می شود
لینک دوستان علی جون