علی جون

آرشیو مطالب : سیستم


راهبند و درب های شیشه ای و كركره برقی

راهبند و درب های شیشه ای و كركره برقی
معاون موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی:

۷۰ درصد مقرری بگیران بیمه بیكاری مرد هستند

۷۰ درصد مقرری بگیران بیمه بیكاری مرد هستند

سامانه هوشمند داشبورد مدیریتی صندوق بازنشستگی فولاد افتتاح شد

سامانه هوشمند داشبورد مدیریتی صندوق بازنشستگی فولاد افتتاح شد
شریعتمداری عنوان كرد؛

همسان سازی حقوق بیمه شدگان صندوق روستاییان

همسان سازی حقوق بیمه شدگان صندوق روستاییان
اوحدی در جمع خبرنگاران:

بدهی بنیاد شهید به دانشگاهها تا هفته آینده تأمین اعتبار می شود

بدهی بنیاد شهید به دانشگاهها تا هفته آینده تأمین اعتبار می شود

عرضه ۱ و سه دهم میلیون دقیقه مشاوره پزشكی در سامانه ۴۰۳۰ ستاد اجرایی

عرضه ۱ و سه دهم میلیون دقیقه مشاوره پزشكی در سامانه ۴۰۳۰ ستاد اجرایی
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه اعلام كرد؛

پرداخت وام یك میلیونی كرونا به 22میلیون خانوار

پرداخت وام یك میلیونی كرونا به 22میلیون خانوار

حقوق خرداد ماه بازنشستگان كشوری واریز شد

حقوق خرداد ماه بازنشستگان كشوری واریز شد
لینک دوستان علی جون