علی جون
رییس كمیسیون اجتماعی مجلس:

نامه کمیسیون اجتماعی در رابطه با جذب معلولان بدون جواب ماند

نامه کمیسیون اجتماعی در رابطه با جذب معلولان بدون جواب ماند

به گزارش علی جون، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر قرار بوده سال جاری در دستگاه جذب شوند. تقریبا حدود هزار نفر سهمیه متعلق به جامعه معلولان است.


به گزارش علی جون به نقل از مهر، سهیل معینی یکی از روشندلان کشور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مطالبات روشندلان اظهار داشت: روز عصای سفید فرصتی برای توجه به این گروه است. امید و انتظار این را داریم که هر ساله در ۲۳ مهر ماه که ما به آن سرآغاز تقویم نابینایی کشور می گوئیم، بیایم و ضمن طرح مشکلات این خبر را بدهیم که یک یا دو مشکل حل شده است. سال جاری هم همان طیف مشکلات در سطوح مختلف برای ما مطرح است. دسترسی به منابع آموزشی در همه سطوح عمومی و تخصصی، تجهیزات توان بخشی، بحث اشتغال و گروههای خاص نابینایان مثل توجه به امور کودکان دارای مشکل بینایی، توجه به حل مشکلات زنان نابینا که محور خانواده هستند. بزرگترین مشکل ما استخدام های دولتی است. طبق ماده ۱۵ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان مصوبه ۱۳۹۶ سه درصد استخدام های دولتی بعنوان یک تضمین حداقلی برای فرصت اشتغال این افراد در نظر گرفته شده است. اما مشکل اساسی در شیوه های اجرایی این سهمیه است. متأسفانه دستگاههای اجرایی با توسل به مقررات داخلی نگاهی به جذب نیرو دارند که منجر می شود یکسری از افراد دارای معلولیت بخصوص نابینایان، نتوانند از این فرصت بهره گیرند. برای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در سال قبل غربالگری ژنتیکی انجام شده است ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دیگر مهمانان برنامه هم ضمن یادآوری برنامه ششم توسعه اشاره کرد: یکی از بحث هایی که مجلس قانون گذاری مناسبی داشت و از معدود قوانینی است که نتیجه گیری خوبی داشته، ماده ۷۵ برنامه ششم توسعه و بحث غربالگری ژنتیکی است. یک نوع پیشگیری که انجام شد. برای نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ این کار انجام شده است. طبق آمار ارسالی از مراکز و دستگاههای ذی ربط نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر در سال قبل از این بحث استفاده کردند. بدون جواب ماندن نامه کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با جذب افراد دارای معلولیت به وزیر کار از سال ۱۴۰۰ تا کنون! وی در مورد ماده ۱۵ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان اظهار داشت: ما در کمیسیون اجتماعی مجلس چندین جلسه در این خصوص داشتیم. ما دوم آذر ماه سال ۱۴۰۰ نامه ای به وزیر وقت در رابطه با جذب و به کارگیری افراد دارای معلولیت طی پنج سال به تفکیک وزارت خانه و دستگاه ها ارسال کردیم که ظرف مدت ۱۰ روز این مورد را به ما اطلاع رسانی کنید. متأسفانه هم اکنون پاسخی دریافت نکردیم. ما پس از تغییرات در وزارت خانه مجدد آقای مرتضوی را خواستیم. سوالاتی را نمایندگان داشتند که توضیحات وزیر، قانع کننده نبود. سازمان استخدامی قانون را بگونه ای دیگر تفسیر می کند یا نمی خواهد آنرا بپذیرد. تکلیف قانونی که باید این سه درصد انجام دهند، می خواهند خودشان را با فاصله پیش ببرند. بهانه شان هم محدودیت منابع مالی است. بسیاری از افراد نابینا در کمیسیون های پزشکی استخدامی به صرف نابینا بودن رد می شوند روشندل کشورمان مطرح کرد: در رابطه با دستگاههای اجرایی دوستان نمی گویند که ما سهمیه سه درصد را اجرا نمی نماییم، ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر قرار بوده سال جاری در دستگاه جذب شوند. تقریبا حدود هزار نفر سهمیه متعلق به جامعه معلولان است. اما بحث از اینجا آغاز می شود وقتی می گوئیم سهمیه سه درصد منظور ما اینست که افراد توانمند دارای معلولیت و در رابطه با ما نابینایان، تحصیل کرده ای که بدون هیچ سهمیه ای آزمون های علمی را پشت سر گذاشتند. اینها آمده و بعنوان افراد شایسته علمی برای پستی تقاضا می کنند. این که این پست با توانمندی ها یا محدودیت های این افراد تطبیق پیدا می کند ما اعتقادمان بر اینست که بوسیله ی یک کمیسیون تخصصی که طبق آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بهزیستی در تشخیص افراد معلول اسلح است که اینان می توانند این پست را اهراز کنند یا نه. این کمیسیون ها تشکیل و بعد از یک مصاحبه جامع با این افراد، تصمیم بگیرند که تعدادی توانسته و برخی هم نمی توانند این پست را اهراز کنند. ما به دنبال تحمیل یک نیروی ناکارا به یک دستگاه اجرایی نیستیم. در یک آزمون مشترک نیرو را بسنجید اما بعد از آمدن نیرو این قابل توجیه نیست که بسیاری از افراد نابینا در کمیسیون های پزشکی به صرف نابینا بودن رد شوند. در پست هایی که امکان جذب این افراد وجود دارد این ها را به کمیسیون ها ببرید یا در مصاحبه های جامع کل توانمندی های اینان را بسنجید. این روشندل اشاره کرد: انتظار نداریم همه این افراد گزینش شوند ولی انتظار داریم افرادی که توانمند هستند بدون پیش داوری در مورد نابینایی شان مورد سنجش قرار بگیرند. در صحن علنی مجلس منتظر حضور وزیر کار برای عرضه توضیحات هستیم رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این دستگاه ها جذب می کنند اما می دانند که در مصاحبه حضوری رد خواهند شد. ای کاش رئیس سازمان استخدامی کشور هم در برنامه حضور داشتند و بحث هایی برای عدم اجرای قانون بوده را برای مردم مطرح می کردند. در مجلس همین مطالبه گری را از آقای مرتضوی داشتیم که توضیحات شان برای اعضای کمیسیون اجتماعی قانع کننده نبود. ما در صحن علنی منتظر حضور وزیر برای عرضه توضیحات هستیم. دسترسی ما فقط برای وزرای کابینه است. این مصداق ترک فعل است. خواست معلولان تشکیل کمیسیون های تخصصی برای جذب نیرو است سهیل معینی از روشندلان کشور، انتظار خویش را از سازمان امور استخدامی این گونه اظهار داشت: ما از این سازمان انتظار تشکیل دو کمیسیون برای اجرای سهمیه سه درصد را داریم. یک کمیسیون با حضور کارشناسان متخصص در امور معلولان، نه کارشناسی که احاطه ای به این حوزه ندارد و سلیقه ای عمل می کند، بیایند و ضوابط جذب انواع مأموریت را برای پست ها تعریف کنند. این کار ریل گذاری ای است که از اعمال سلیقه های فردی در استانهای مختلف و کارشناسان مختلف جلوگیری می کند. کمیسیون دوم با حضور کارشناسان جاذب نیرو تشکیل گردد اما حرف نهایی با نماینده بهزیستی باشد. افراد را بیاورند و مصاحبه کنند و بر مبنای سنجش علمی توانمندی یک فرد، نه فقط بخاطر معلولیت او را بررسی نمایند. این کمیسیون ها می تواند به خوبی شیوه های جذب را شفاف سازی کند. توجیه شرکتهای پیمانکاری سازمان های دولتی برای پست های اپراتوری و امور دفتری او همینطور تصریح کرد: زمانیکه دستگاههای مشمول قانون اشاره دارد که هر دستگاهی که یا به صورت مستقیم ذیل دولت تعریف شده یا دستگاهی که به شکلی از بودجه دولت استفاده می نماید، این بهانه که پست های اپراتوری تلفن و یا امور دفتری که به شرکتهای پیمانکاری واگذار شده و جز پست ها نیست، توجیه گر عدم اجرای این بند نیست چونکه هر شرکتی که پیمانکار سازمان های دولتی است به شکلی از بودجه دولت استفاده می نماید و اجبار بر اجرای این بند دارد. شهرداری تا کنون ۲۲۹ کیلومتر و حدود ۶۰ درصد برای معلولان مناسب سازی کرده است حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روی خط تلفنی برنامه آمد و در رابطه با وعده هایی که سال قبل در همین برنامه مطرح کرده بود، اظهار داشت: در مناسب سازی انجام شده ۸۸ ساختمان متعلق به شهرداری، ۲۵۰ بوستان و ۸۰۰ کیلومتر معبر مناسب سازی شده است. کل معابر تهران ۸ هزار و ۲۱۶ کیلومتر، معابر زیر ۱۲ متر حدود ۳ هزار ۶۷۲ کیلومتر، معابر اصلی هم حدود ۱۵۱۸ کیلومتر و معابر فرعی هم ۳۰۲۶ کیلومتر است. در ابلاغیه طرح جامع، ما باید ۳۸۰ کیلومتر سال جاری مناسب سازی نماییم. تا کنون ۲۲۹ کیلومتر و حدود ۶۰ درصد انجام شده است. مناسب سازی ما یک طول ۸۰۰ کیلومتر مربع دارد و بعضی از معابر عرضش بیشتر است. واقعاً به نسبت همه سالهای قبل چنین رشدی وجود نداشته است. طی یک برنامه دو ساله در کل چهارراه ها، چراغ های صوتی نصب خواهد شد صارمی در رابطه با وعده راه اندازی چراغ های صوتی هم اضافه کرد: همان شب بعد از برنامه با مهندس بهرامی که رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران صحبت کردم چون که این مورد در حوزه من نیست. آقای بهرامی گزارشی دادند و یک بودجه ای را برای آن کنار گذاشتند. یک برنامه دو ساله که در کل چهارراه ها، هشدارها را نصب کنند. عدم حضور نماینده معلولان در ستاد مناسب سازی معینی هم مطرح کرد: من سال قبل در همین برنامه صدای شما را شنیدم و از سال گذشته تابحال در جلسات ستاد مناسب سازی به جز یک جلسه دعوت نشدم که یکی از انتقادات من است. صارمی در پاسخ به این مورد اظهار داشت که فقط یک جلسه اجرا و به صورت رسمی برگزار شده است. معینی افزود: ستاد مناسب سازی در سالهای قبل حداقل یک نظمی در برگزاری جلسات با حضور نمایندگان گروه هدف داشت. سال جاری در چند نوبت که صحبت کردیم، گفتند که جلسات درون سازمانی برگزار می نماییم اما این توجیهی برای حذف نمایندگان گروه هدف در جلسات رسمی نیست. صارمی هم از معینی برای روز شنبه و حضور در جلسه مناسب سازی دعوت کرد. چراغ های صوتی به سبب غیراستاندارد بودن صدای آن بعد از مدتی جمع شدند معینی ضمن تاکید بر ایجاد چراغ های صوتی اظهار داشت: در رابطه با چراغ های صوتی در چند چهارراه به صورت سمبولیک نصب گردید. ولی سازمان حمل و نقل ترافیک بر چه اساسی آنرا نصب می کند؟ بر مبنای استانداردهای جهانی است؟ در چند نمونه در چهارراه های ما این چراغ ها نصب گردید و به سبب عدم استاندارد صداها، بعد یک مدت آنرا جمع کردند. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با طرح سوالی از صارمی اظهار داشت: این چک فهرست های مناسب سازی را اگر برای شهرداران مناطق ارسال کردید آیا راستی آزمایی هم برای آنان داشتید؟ برای ادارات و اماکنی که معلولین از آن استفاده می نمایند چطور؟ چون چک فهرست های استان ها را داشته و فقط تهران را نداریم. چک فهرست های مناسب سازی مناطق شهرداری بزودی منتشر می شود حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران پاسخ داد: در مناطق مختلف راستی آزمایی کردیم. برای مثال منطقه چهار ما ۴۴ درصد پیشرفت داشته منطقه پنج ۵۷ درصد و بعضی از مناطق هم کمتر بودند. ممکن منطقه ای مثلا قراردادش دیر بسته شده و یا منابع بودجه ای آن مشکلی داشته است. اما این فهرست ها را به برنامه داده و منتشر می نماییم تا مردم هم از این مورد آگاه شوند.

1402/07/26
08:27:47
5.0 / 5
205
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
لینک دوستان علی جون