علی جون

مطالب علی جون

یادی از حمید مهرآرا ـ بازیگر فقید كشورمان

چرا روز مرگش را پایان رنجش نامیدند؟!

چرا روز مرگش را پایان رنجش نامیدند؟!
اردشیر كاظمی در گفت وگو با علی جون:

من پیرترین بازیگر ایران نیستم، باور کنید!

من پیرترین بازیگر ایران نیستم، باور کنید!

فیلمهای تلویزیون در چهارم فروردین ماه

فیلمهای تلویزیون در چهارم فروردین ماه

پیام تسلیت معاون مطبوعاتی برای درگذشت احمد سمیعی گیلانی

پیام تسلیت معاون مطبوعاتی برای درگذشت احمد سمیعی گیلانی

حضور مدیران شبکه نسیم در پیست دست فرمون

حضور مدیران شبکه نسیم در پیست دست فرمون

تلفات جاده ای با زبان طنز در تلویزیون

تلفات جاده ای با زبان طنز در تلویزیون

نون خ از امشب پخش می شود

نون خ از امشب پخش می شود

حال خوب محمد کاسبی، عملی شدن قول وزیر ارشاد، یک فیلم ایرانی برنده جشنواره ژنو

حال خوب محمد کاسبی، عملی شدن قول وزیر ارشاد، یک فیلم ایرانی برنده جشنواره ژنو

درگذشت بازیگری در ۶۰ سالگی

درگذشت بازیگری در ۶۰ سالگی

نمایشگاه های ایران

نمایشگاه های ایران