علی جون

آرشیو مطالب : برنامه رادیویی


مهرعلیزاده به جام جم نرسید

مهرعلیزاده به جام جم نرسید

پیام معاون صدا برای درگذشت نورشاهی

پیام معاون صدا برای درگذشت نورشاهی
تهیه كننده صبح جمعه با شما در آستانه پخش:

مردم این روزها بیشتر به شادی نیاز دارند

مردم این روزها بیشتر به شادی نیاز دارند

حال و هوای محرمی جعبه موسیقی با اجرای مریم نشیبا

حال و هوای محرمی جعبه موسیقی با اجرای مریم نشیبا
مدیر رادیو نمایش اعلام كرد

پخش ۲ سریال و ۱۴ مجلس تعزیه در روزهای محرم

پخش ۲ سریال و ۱۴ مجلس تعزیه در روزهای محرم
گفت وگو با مریم نشیبی ـ گوینده

ناگفته هایی از شب بخیر كوچولو بعد از ۳۰ سال بعلاوه صوت

ناگفته هایی از شب بخیر كوچولو بعد از ۳۰ سال  بعلاوه  صوت

رادیو از جشن باستانی آب پاشانك می گوید

رادیو از جشن باستانی آب پاشانك می گوید
در رادیو نمایش بازسازی می شود

۱۴ خرداد ۶۸ در مجلس خبرگان چه گذشت؟

۱۴ خرداد ۶۸ در مجلس خبرگان چه گذشت؟