علی جون

آرشیو مطالب : محصولات

وزیر جهاد كشاورزی:

یارانه ها حذف نشده بلکه از کالاها به فرد منتقل شده است

یارانه ها حذف نشده بلکه از کالاها به فرد منتقل شده است
مدیركل كمیته امداد استان تهران خبر داد؛

برگزاری غرفه های کمیته امداد استان تهران در نمایشگاه قرآن

برگزاری غرفه های کمیته امداد استان تهران در نمایشگاه قرآن
در گزارش علی جون مطرح شد؛

لزوم ایجاد بازار دائمی برای مددجویان با استانداردسازی محصولات

لزوم ایجاد بازار دائمی برای مددجویان با استانداردسازی محصولات

دیوار مصنوعی و طبیعی چیست؟

دیوار مصنوعی و طبیعی چیست؟
توسط بانوی مددجوی كمیته امداد صورت گرفت؛

ایجاد فرصت شغلی برای برخی از زنان سرپرست خانوار

ایجاد فرصت شغلی برای برخی از زنان سرپرست خانوار
از سوی معاون اقتصادی فتاح؛

اعلام جزییات فعالیت اقتصادی ۸ ماهه امسال بنیاد مستضعفان

اعلام جزییات فعالیت اقتصادی ۸ ماهه امسال بنیاد مستضعفان

امنیت حفاظ شاخ گوزنی

امنیت حفاظ شاخ گوزنی
مدیرعامل بنیاد بركت خبر داد؛

ایجاد ۲۱۰ هزار شغل جدید بركت در ۱۲ هزار روستا

ایجاد ۲۱۰ هزار شغل جدید بركت در ۱۲ هزار روستا
در قالب احسان امام خمینی صورت گرفت؛

توزیع یك میلیون بسته معیشتی در میان خانوارهای لطمه دیده از كرونا

توزیع یك میلیون بسته معیشتی در میان خانوارهای لطمه دیده از كرونا
مدنی اعلام كرد؛

بهره برداری از ۱۳۰۰ طرح پرورش آبزیان بركت

بهره برداری از ۱۳۰۰ طرح پرورش آبزیان بركت
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید:

واگذاری خودرو به جانبازان هنوز به نتیجه نرسیده است

واگذاری خودرو به جانبازان هنوز به نتیجه نرسیده است
مدنی عنوان كرد؛

راه اندازی 15 هزار شغل جدید برای كولبران

راه اندازی 15 هزار شغل جدید برای كولبران
بانوی موفق و مددجوی كارآفرین مطرح كرد؛

نقش زنان سرپرست در رونق اقتصادی كشور

نقش زنان سرپرست در رونق اقتصادی كشور

معرفی سیم قلع سولدكس

معرفی سیم قلع سولدكس
مدیركل كمیته امداد استان تهران اعلام كرد

مشاركت بیش از ۴۹ میلیارد تومانی تهرانی ها در پرداخت زكات

مشاركت بیش از ۴۹ میلیارد تومانی تهرانی ها در پرداخت زكات

نامه قدردانی رئیس جهاددانشگاهی به رئیس سازمان صداوسیما

نامه قدردانی رئیس جهاددانشگاهی به رئیس سازمان صداوسیما

فروشگاه اینترنتی نقرا

فروشگاه اینترنتی نقرا