علی جون

آرشیو مطالب : نقاشی

در دیدار وزیر ارشاد با شهردار مشهد تأكید شد

تسریع در راه اندازی شهر رسانه ای در مشهد

تسریع در راه اندازی شهر رسانه ای در مشهد
نگاهی به مشكلات گالری دارها ـ مدیر گالری كاما

مقابل نمایشگاه سلبریتی ها گارد نگیرید

مقابل نمایشگاه سلبریتی ها گارد نگیرید

همدردی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با ایسنایی ها

همدردی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با ایسنایی ها

عكسی تكان دهنده از عزاداری مادر یك معترض

عكسی تكان دهنده از عزاداری مادر یك معترض

نقاشی گران قیمتی كه برای جلد نیویورك تایمز انتخاب گردید

نقاشی گران قیمتی كه برای جلد نیویورك تایمز انتخاب گردید