علی جون

بررسی وضعیت آزادی مطبوعات بعنوان رکن چهارم دموکراسی

بررسی وضعیت آزادی مطبوعات بعنوان رکن چهارم دموکراسی

علی جون: آذربایجان شرقی مطبوعات بعنوان رکن چهارم دموکراسی مطرح شده و آزادی بیان و مطبوعات در کشورها می تواند به توسعه و تقویت اقتصاد، رشد فناوری و افزایش توانمندی کشورها و همین طور ایجاد یک فضای نقد و انتقاد دموکراتیک که یکی از با اهمیت ترین ابزارهای مبارزه با فساد و گامی به سمت شفافیت است، یاری رساند.به دلیل نقش رسانه ها در شکل گیری ادراکات و عقاید عمومی در مورد موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی از همان شروع به مطبوعات نام رکن چهارم را دادند. مطبوعات می توانند در طول زمان بر افکار عموم تاثیر گذارند بدین جهت این ابزار پر قدرت نقش به سزایی در افزایش اطلاعات و توسعه فرهنگ دارد. علاوه بر آن از مطبوعات بعنوان ناظر بر عملکرد دولت در سراسر جهان یاد می شود.

این ابزار بوسیله اطلاع رسانی صحیح، روشن و دقیق از عملکرد دولت مردان، مردم را نسبت به فداکاری ها و خطاهای حکومت آگاهی می بخشد، بدین سبب اگر آزادی مطبوعات سلب نشود، آنها می توانند در پیشرفت و توسعه جامعه، گام های موثری بر دارند به همین دلیل سازمان یونسکو در نوامبر ۱۹۹۱ میلادی روز سوم می را هر سال بعنوان روز جهانی مطبوعات اعلام نموده است.

نظام مطبوعاتی کشور ما پیشگیرانه است

نویسنده کتاب تاریخ مطبوعات آذربایجان درباب جایگاه مطبوعات به ایسنا می گوید: مطبوعات در تمامی کشورهای دنیا بعنوان بستری برای انعکاس مطالبات و خواسته های شهروندان مطرح گردیده است که اهمیت بالایی دارد و رکن چهارم مردم سالاری نامبرده می شود.

محمد عزیزی راد ادامه می دهد: در کشور ما نیز مطبوعات قدمت ۲۰۰ ساله دارد و قدمت آن در استان ما هم به ۱۶۵ سال می رسد چونکه مطبوعات و فعالان مطبوعاتی فراز و نشیب های زیادی تجربه کردند و در تمام این مدت تلاش کردند تا پلی بین مردم و مسئولین باشند و مزیت نسبی جامعه را برجسته و مشکلات را انعکاس دهند.

او اضافه می کند: جامعه ای که در آن مطبوعات ترقی و توسعه یافته نباشد، نمی توان به آن توسعه یافته گفت چونکه اهمیت آن آنقدر زیاد است که برخی از کارشناسان، جامعه ی توسعه یافته را مولد مطبوعات توسعه یافته می دانند.

او درباب آزادی مطبوعات، خاطرنشان می کند: آزادی مطبوعات متاثر از ارزش ها و هنجارهای هر جامعه بوده و از دیگری متفاوت است؛ مطبوعات هم نمی توانند از دایره این ارزش ها، هنجارها و عرف حاکم بر جامعه قدم بیرون گذارند.

عزیزی راد تاکید می کند: در کشور ما قانون مطبوعات وجود دارد و همزمان با نخستین قانون اساسی کشور تصویب شده و چندین بار نیز بازبینی شده است و طبیعی است که آزادی مطبوعات متاثر از شاخصهای متفاوتی باشد.

او خاطرنشان می کند: هنجارها و چارچوب های قانونی و اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران همچون عوامل مهم این عرصه است که البته شکل فعالیت مطبوعات در کشورهای مختلف متفاوت می باشد و در کشور ما نیز نظام مطبوعاتی پیشگیرانه بوده که در کیفیت و توسعه نشریه اثرگذار می باشد.

او در رابطه با اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، یادآور می شود: اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری منشوری است که محدود به حوزه ی مطبوعات نیست و در تمامی صنوف و لایه های اجتماعی وجود دارد که یا نوشته بوده یا نانوشته است و طبیعی است که در باب کارهای مطبوعاتی اگر اخلاق حرفه ای رعایت نشود، هیچ ارزشی نداشته باشد.

رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران آذربایجان شرقی تاکید می کند: در تمدن بشری در هر حوزه ای که اخلاق رعایت نشود، ارزش ها به ضد ارزش تبدیل گشته و سبب نابسامانی می شود که در سایه ی توسعه فناوری ها و فضاهای مجازی، این ناهنجاری ها به چشم می خورد.

آزادی مطبوعات تابع آزادی جامعه و قبل از آن، آزاداندیشی جامعه است

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی نیز در این خصوص به ایسنا می گوید: مطبوعات بعنوان بازوی آگاهی بخشی و تعالی فکری جامعه، هموار کننده ی مسیر دانایی هستند، مسیری که جوامع برای تعالی اندیشه ها طی کرده اند، مسیری صعب و دشوار بوده است که این مسیر با حضور مطبوعات در اشکال مختلف، و استمرار فعالیت چشم و گوش های بیدار جامعه به ثمر رسیده و روزنه های بیداری برای مردمان به نور دانایی رسیده است.

فرینوش اکبرزاده ادامه می دهد: این رکن مهم تعالی جوامع، همیشه در صف مقدم هر خطری ایستاده تا از مسیرهای مختلف، جامعه را به سمت خردمندی، آموزش و تعالی هدایت کند و در این راه چه خطرها که به جان نخریده است.

او اضافه می کند: در تاریخ ایران زمین، و به ویژه تبریز عزیز، حضور مقتدرانه مطبوعات و نویسندگان فراوان شناخته شده و گم نام در طول تاریخ، زمینه را برای اثرگذاری بر سپهر فرهنگی و اجتماعی منطقه فراهم نموده است.

او خاطرنشان می کند: شاید یکی از با اهمیت ترین نمودهای این ادعا را بشود در به ثمر نشستن نهال مشروطیت جستجو کرد؛ انقلاب مشروطه محقق نمی شد مگر با قلم روزنامه نویس ها و خون مجاهدان و یاری آزاد اندیشانی که تعالی جامعه را در استقرار قانون می دانستند.

اکبرزاده یادآور می شود: مسیری پر پیچ و خم که گرچه در نشیب دره، سر به سنگ می زند، اما آن سوی کوه، دشتی پر گل را ساخته است؛ از ین جهت، مطبوعات جز با آزادی و آزاداندیشی، متصور نیست.

او اظهار می کند: تاریخ ما چه بسیار نام هایی را به یادگار دارد که جان در راه آزادی و دانایی نهادند با وجود این، آزادی مطبوعات تابعی از آزادی جامعه و قبل از آن، آزاداندیشی جامعه است.

او اضافه می کند: این کنش و واکنش متقابل میان جامعه و مطبوعات، در تجربه های بسیاری نشان داده است، در صورتیکه در راه خود هدایت شود و به قصد تعالی باشد، درختی پربار می شود.

او تاکید می کند: رعایت اخلاق حرفه ای، بعنوان حد فاصل و مرزی باریک اما مهم، نشان دهنده ی اثربخشی معنایی است که مطبوعات اول برای خود، و بعد برای جامعه متصور هستند.

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی می گوید: این بال پرواز، اگر با چاشنی اخلاق همراه شود، می تواند مرزهای تعالی جامعه را جابجا کرده و زمینه را برای رشد فکری مردمان فراهم آورد.

او بیان می کند: حفظ اخلاق بعنوان مفهومی مستتر در رسالت مطبوعات، در تمامی جوامع مد نظر است و در جامعه ما که مفاهیم معنایی را در اولویت نگاه خود دارد، رسالتی بسیار سنگین تر بر دوش فعالان رسانه ای نهاده است.

او تاکید می کند: عدول از مرزهای اخلاق حرفه ای برای فعالان رسانه ای، جریمه ای بارها سنگین تر از عموم شهروندان دارد چونکه آنها در نقش مثال و هدایت گران جامعه هستند و هر خطای آنها، باری سنگین بر پیکر نحیف آزادی و اندیشه وارد میکند.

اکبرزاده ادامه می دهد: هر چند اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری تابعی از اخلاق عمومی جامعه است، اما در گامی قبل تر، هدایت کننده و اثرگذار بر تعیین شکل و او تاکید می کند: مرز این امر در جامعه نیز می باشد.

اکبرزاده ادامه می دهد: این کنش و واکنش متقابل، زمینه ساز پاسخ گرفتن سوالات بسیار در جامعه و رشد معنایی و محتوایی و فکری جوامع و مردمان است.

او متذکر می شود: البته که آموزش و تمرین مستمر و تعالی مرزهای اخلاق حرفه ای، که امروز کمتر شاهد گفت و گو درباب آن هستیم، در کنش و واکنش متقابل به وارسته تر شدن جامعه منتهی می شود.

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی تاکید می کند: مطبوعات برای اثربخشی، ناگزیر از آزادی هستند و آزادی بدون اخلاق حرفه ای، چیزی برای پریدن کم دارد.

مطبوعات در جامعه ما آنچنان که باید جایگاه بارزی ندارد

مدرس روزنامه نگاری و روابط عمومی در دانشگاه های آذربایجان شرقی نیز درباب آزادی مطبوعات می گوید: آزادی مطبوعات یعنی مطبوعات بعنوان رکن چهارم دموکراسی خواسته و رویکرد مردم را مطرح کنند، بدون این که تحت فشار قرار گیرند.

حسن اسدزاده شهیر ادامه می دهد: مطبوعات باید بتوانند از سردمداران سیاسی و دولت حاکم انتقاد کنند و مسائلی که به نظر آنها سبب پیشرفت جامعه می شود را مطرح و مطالبه گری کنند.

او درباب جایگاه مطبوعات اضافه می کند: متاسفانه مطبوعات در جامعه ما آنچنان که باید جایگاه بارزی ندارد چونکه وابستگی رسانه و مطبوعات به دولت می باشد و موجب می شود تا استقلال مالی خودرا از دست دهند و سبب محدودیت آنها شود.

او خاطرنشان می کند: در کشور ما آزادی مطبوعات برمبنای قانون مطبوعات است که تمامی قوانین مورد نیاز در آنجا مطرح گردیده است اما با گسترش رسانه ها و فضاهای مجازی لازم است تا قوانین جدیدی تدوین شود.

اسدزاده تاکید می کند: قانون مطبوعات عمدتا بر طبق رسانه های نوشتاری تدوین شده و در رسانه های مجازی خلأ قانونی زیاد است که در رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب باید کنترل و نظارت لازم بوسیله فضاهای قانونی افزایش یابد و در قوانین تجدیدنظر شود.

او در تشریح اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، می گوید: اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری، اصول تدوین شده ای است که جهان شمولیت دارد و تنها به کشور ما اختصاص نداشته و مربوط به کل دنیا است.

او یادآور می شود: پایبندی روزنامه نگاران به محاسن و مکارم اخلاقی، تعهد در بیان حقایق، رعایت امانت و پایبندی به منافع عمومی، رعایت اصل بی طرفی، تجزیه و تحلیل درست مسائل سیاسی، امین و رازدار بودن، کمک به تلطیف فضای ملتهب جامعه، درک درست و قدرت تفکر و تحلیل مسائل همچون اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری هستند.

این مدرس دانشگاه در آخر در رابطه با نبایدهای اصول حرفه ای روزنامه نگاری نیز یادآور می شود: روزنامه نگاران باید از ورود به مسائل سیاسی و جناحی پرهیز کنند، حرمت شکنی نکنند، از سواستفاده اعتماد عمومی، سانسور و تحریف حقایق، ترویج بی بندوباری و فحشا، جنگ روانی، شایعه سازی، سواستفاده از موقعیت شغلی و ورود به حریم خصوصی افراد پرهیز کنند.

به گزارش علی جون به نقل از ایسنا، سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شده است که یک رویداد سالانه بوده و این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است.منبع:

1401/02/15
16:18:26
5.0 / 5
517
تگهای خبر: آموزش , ابزار , اثر , رسانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳