علی جون
علی جون
از سوی سازمان تأمین اجتماعی؛

اعلام نحوه محاسبه، وصول و پذیرش بیمه کارگران ساختمانی

اعلام نحوه محاسبه، وصول و پذیرش بیمه کارگران ساختمانی

علی جون: سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ای موضوع اصلاح تعدادی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را اعلام نمود.


به گزارش علی جون به نقل از مهر، به دنبال اصلاحات صورت گرفته در قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ای، اصلاح بعضی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به ادارات کل بیمه سراسر کشور ابلاغ نمود. در این ابلاغیه که اخیرا ابلاغ گردیده است، نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی و نیز نحوه شناسایی، پذیرش و پایش بیمه کارگران ساختمانی مشخص شده است که به شرح زیر است: نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی (سهم کارفرمایی) ۱ - از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور) حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، راه اندازی و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) بعنوان سهم مالک محاسبه و وصول خواهد شد. ۲ - برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری ها، معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه بعنوان سهم مالک و برای ساخت و ساز خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری ها) و در داخل مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، نواحی و شهرک های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیک ترین روستا یا شهر (هر کدام نزدیک تر باشد) عمل می شود. ۳ - ساخت و ساز مساجد، حسینیه ها، خانه های عالم و ابنیه در ارتباط با ارتقای سرانه خدمات عمومی - آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرایی که متعاقباً به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاههای متولی عرضه خدمات عمومی قرار می گیرد؛ از پرداخت حق بیمه مبحث این قانون معاف می باشند. ۴ - افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور مطابق آیین نامه اجرایی که متعاقباً توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد؛ از پرداخت حق بیمه معاف هستند. ۵ - طرح (پروژه) های ملی حمایتی ساخت مسکن، معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن متقاضیان حائز شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه هستند. ۶ - صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذیربط از جمله؛ شهرداری ها، سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرک های صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به عرضه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. بنابراین واحدهای اجرایی مکلفند با عنایت به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن نسبت به عرضه گواهی واریز حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به عرضه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نمایند. لازم به ذکر است صدور پایان کار شامل این که حق بیمه به صورت یکجا واریز شده باشد و یا این که تقسیط گردد، منوط به عرضه مفاصاحساب بدهی که از جانب واحدهای اجرایی سازمان صادر می گردد، خواهد بود» تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی با دریافت مدارک و مستندات همچون اسناد مالکیت ملک مورد نظر و دریافت تضامین (ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک صیادی یا سفته) امکان پذیر خواهد بود. ۷ - در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها و یا سایر مراجع قانونی مکلف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا می گردند، در این گونه موارد درصورتیکه تاریخ قطعیت رای کمیسیون های مذکور بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مصوب ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۸/۰۳) باشد ملاک محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی، بر مبنای قانون اخیرالذکر مندرج در بند (۱) این بخشنامه خواهد بود. ۸ - در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مبحث بند (۲) ماده (۲) این قانون، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می شود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در لیست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ صادر کند. ۹ - در اجرای بند «۳» دو هزار و یکصد و یازدهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت مدیره و با عنایت به جلسه مشترک مورخ ۱۴۰۲/۵۰/۱۰ با کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و نمایندگان تشکل های صنفی ذیربط و توافقات انجام شده (پیوست)، ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به شرح جدول ذیل اصلاح و مبنای دریافت حق بیمه بیمه شدگان کارگر ساختمانی و عرضه تعهدات قانونی قرار می گیرد. نحوه محاسبه، وصول و پذیرش بیمه کارگران ساختمانی فصل چهارم از بخشنامه تنقیحی کارگران ساختمانی در ارتباط با نحوه شناسایی، نام نویسی، فرایند بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی، حذف و مقررات ذیل تحت عنوان «فصل چهارم» با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از تصویب قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی جایگزین آن می شود: الف - شناسایی و پذیرش: ۱ - ۴ - در اجرای بند (ح) قانون اصلاح ماده (۵) قانون یاد شده، حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این بند و معادل و متناسب با درآمدهای این قانون، سازمان مکلف است کارگران ساختمانی متقاضی را بعد از بررسی مدارک و احراز اشتغال بعنوان کارگر ساختمانی زیر پوشش قرار دهد. ادارات کل استان ها مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند، تا میزان درآمدهای ناشی از حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی را به تفکیک به اداره کل وصول حق بیمه اعلام نمایند تا متناسب با درآمدهای این قانون نسبت به پالایش، ساماندهی تداوم پوشش بیمه ای و در صورت کفاف درآمدهای حق بیمه نسبت به زیر پوشش قرار دادن کارگران جدید حائز شرایط در حرفه ساختمانی اقدام لازم به عمل آید. تذکر: مسئولیت رعایت بند (ح) قانون یاد شده با مدیران کل استان ها و سرپرستان بلافصل است. ۲ – ۴ - تمامی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی به منظور بهره مندی از تعهدات قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، در ابتدا می بایست نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. ۳ - ۴ - کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی می توانند بعد از دریافت کارت مهارت فنی خود از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ثبت نام در سامانه کارگران ساختمانی، جهت تعیین وضعیت بیمه ای خود (بدون محدودیت استان / شهر صادرکننده کارت مهارت فنی) به شعب تأمین اجتماعی محل سکونت خود رجوع تا با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش آنها اقدام گردد. ۴ - ۴ - اطلاعات افراد ثبت نام شده در سامانه مذکور (شاغل در کارهای ساختمانی) با بکارگیری سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در بانک داده سامانه موصوف اعتبار سنجی شده و بعد از انجام مراحل کنترلی جهت بهره برداری در دسترس کاربران واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد. ۵ - ۴ - آن دسته از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که درخواست آنها در سامانه کارگران ساختمانی مورد بررسی و تأیید نهایی قرار گرفته است، می بایست با رعایت تقدم زمانی تاریخ ثبت نام در سامانه، بعد از رفتن به شعبه تأمین اجتماعی محل اشتغال، درخواست آنان توسط واحد نام نویسی و حساب های انفرادی به لحاظ وضعیت بیمه ای و همینطور احراز اشتغال، به شرح ذیل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد: ۱ - ۵ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی می بایست با دریافت مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه مخاطب) و کارت مهارت فنی معتبر متقاضی و تطبیق آنها با اطلاعات دریافتی از سامانه کارگران ساختمانی، نسبت به احراز هویت، بررسی اصالت کارت مهارت فنی و انطباق آن با جدول مشاغل ساختمانی و اطمینان از این که محل اشتغال اعلامی در محدوده شعبه قرار دارد، اقدام نماید. ۲ - ۵ - ۴ - متقاضی می بایست فرم درخواست کارگران ساختمانی و تعهدنامه (فرم شماره «۱») در خصوص اشتغال مستقیم در یکی از مشاغل ساختمانی و عدم پوشش نظام حمایتی خاص را تکمیل و بعد از امضا و درج اثر انگشت به واحد نام نویسی و حساب های انفرادی تحویل دهد. ۳ - ۵ - ۴ - بعد از کنترل فرم تکمیل شده شماره «۱» توسط مسئول واحد نام نویسی و حساب های انفرادی، می بایست نسبت به تصویربرداری و شناسه گذاری آن در قسمت مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک متقاضی اقدام گردد. ۴ - ۵ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی می بایست اقدامات لازم را پیرامون مراحل در نظر گرفته شده در کارتابل پذیرش سیستم متمرکز کارگران ساختمانی همچون بررسی ارتباطات بیمه ای، فعالیتهای صنفی و تجاری (وضعیت کارفرمایی واحد صنفی از راه استعلام در سامانه اصناف و بازرگانان ایرانیان)، بازرسی و توانایی انجام کار مطابق راهنمای کاربران سیستم مذکور معمول نماید. ۵ - ۵ - ۴ - به منظور احراز اشتغال متقاضی در مشاغل ساختمانی در کارگاه ساختمانی، می بایست اقدامات لازم جهت انجام بازرسی میدانی از محل اشتغال توسط بازرسین شعب و یا کارگزاری های رسمی سازمان مطابق قسمت «ج» این فصل صورت پذیرد. ۶ - ۵ - ۴ - متعاقب احراز اشتغال متقاضی در کارهای ساختمانی، واحدهای نام نویسی و حساب های انفرادی شعب مکلفند نسبت به معرفی این دسته از افراد با تنظیم فرم شماره «۲» به مراکز معین (در صورت نداشتن شرایط معافیت از انجام معاینه پزشکی) جهت انجام معاینات پزشکی اقدام نمایند. بعد از ایجاد تعامل فیمابین سیستم های مکانیزه کارگران ساختمانی و حوزه درمان، مراتب از راه ارتباط سیستمی مورد اقدام قرار می گیرد که این امر متعاقباٌ اطلاع رسانی خواهد شد. ۷ - ۵ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی موظف است با دریافت فرم نتیجه انجام معاینات پزشکی، نسبت به تصویربرداری و شناسه گذاری آن در قسمت مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک اقدام نماید. بدیهی است در صورتیکه توانایی انجام کار متقاضی تأیید شود، می بایست با رعایت ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش متقاضی بعنوان کارگر ساختمانی و نام نویسی، اقدام گردد. در مورد کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کارافتاده کلی و یا فاقد توانایی انجام کار می باشند، شعب می بایست از پذیرش و نام نویسی آنان خودداری کند. ۸ - ۵ - ۴ - در مواردی که کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی، حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کارافتاده کلی بوده، لیکن در مورد توانایی انجام کار آنان (بیمه شدگان پیش از سال ۱۳۹۴) توسط پزشک معین اظهارنظر نشده است، در صورت احراز و تأیید اشتغال به کار آنان (گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی) پذیرش و نام نویسی آنان در زمره کارگران ساختمانی بلامانع خواهد بود، بدیهی است پذیرش درخواست از کارافتادگی کلی این قبیل افراد بر مبنای نوع بیماری اولیه که منجر به از کارافتادگی کلی گردیده، موضوعیت نخواهد داشت. ۹ - ۵ - ۴ - در همه مواردی که به دلایلی همچون نتایج بررسی در سامانه کارگران ساختمانی، داشتن ارتباط بیمه ای فعال غیر کارگر ساختمانی، فعالیتهای صنفی و تجاری، عدم احراز اشتغال بر مبنای بازرسی میدانی، عدم توانایی انجام کار در حرفه ساختمانی و… پذیرش متقاضی بعنوان کارگر ساختمانی امکان پذیر نیست؛ واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه ذیربط موظف است فرآیند پذیرش را متوقف و مراتب را با ذکر دلیل مربوطه به متقاضی اعلام نماید. ۱۰ - ۵ - ۴ - ملاک تاریخ شروع بیمه پردازی جهت بیمه شدگان کارگران ساختمانی، تاریخ نام نویسی در رابطه با ثبت فرم شماره «۱» اخیر در دبیرخانه شعبه است. ب. بازرسی: ۶ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی موظف است متعاقب نام نویسی و بیمه پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون و بمنظور بررسی اشتغال به کار این دسته از افراد نسبت به درخواست انجام بازرسی تحقیقی حداقل هر شش ماه یک مرتبه و حسب لزوم به صورت موردی اقدام نمایند. ۷ - ۴ - به منظور اطلاع شعبه از آخرین وضعیت محل اشتغال و سکونت کارگران ساختمانی، کارگران ذی ربط می بایست نسبت به اعلام تغییرات در ارتباط با محل اشتغال به کار و سکونت خود، جهت ثبت در سیستم اقدام نمایند. (فرم شماره پنج) بدیهی است بعد از تمهیدات و هماهنگی های لازم امکان دریافت اطلاعات در ارتباط با محل اشتغال به کار بیمه شدگان کارگر ساختمانی از راه سامانه های غیرحضوری امکان پذیر خواهد بود. ۸ - ۴ - بازرسین منتخب واحدهای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از دریافت اطلاعات در ارتباط با کارگران شاغل در کارهای ساختمانی از واحد نام نویسی و حساب های انفرادی، نسبت به انجام بازرسی تحقیقی در مورد اشتغال بکار کارگران ساختمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه به واحد نام نویسی و حساب های انفرادی ارسال نمایند. تذکر: بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی بمنظور احراز اشتغال افراد موصوف توسط همکاران سازمانی (با صدور احکام) و کارگزاری های رسمی سازمان صورت خواهد گرفت. ۹ - ۴ - انجام بازرسی بمنظور احراز اشتغال به کار کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی می بایست به صورت حضوری و میدانی با رفتن به آدرس محل اشتغال به کار و یا عنداللزوم بازرسی تحقیقی از محل سکونت بیمه شده به همراه جمع آوری مستندات و شواهد مورد نیاز و دریافت امضا و اثر انگشت انجام گردد، بنابراین بررسی احراز اشتغال و یا عدم اشتغال به کار به صورت تلفنی از شخص بیمه شده متقاضی فاقد وجاهت بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت. ۱۰ - ۴ - در اجرای بند (و) قانون مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵ و با توجه به این که انجام بازرسی تحقیقی پیرامون شناسایی کارگران ساختمانی واقعی و احراز اشتغال به کار مستقیم آنان در مشاغل ساختمانی، فرآیندی مهم و کارآمد در کلیه مراحل پذیرش، ساماندهی و پالایش کارگران ساختمانی محسوب و از آنجاییکه در صورت عدم تائید اشتغال به کار کارگران ساختمانی توسط بازرس، وضعیت آنان مختومه و فرایند اعتراض، رسیدگی و خروج از پایگاه افراد مختومه شده، مستلزم طی مراحل گوناگونی در سطوح شعبه و اداره کل استان می باشد، ازاین رو کیفیت گزارش بازرسی کارگران ساختمانی و در دسترس بودن مدارک، مستندات و مشاهدات بازرس از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. بنابراین به منظور پیشگیری از تضییع حقوق ذینفعان و صیانت از منابع سازمان، بازرسین کارگران ساختمانی مکلفند در مورد کلیه بازرسی های تحقیقی، ضمن رعایت نکات ذیل، ابتدا نسبت به تکمیل چک فهرست (فرم شماره ۳) اقدام و بعد از تنظیم گزارش بازرسی تحقیقی نتایج را در سیستم درج و در نهایت در پرونده الکترونیک بیمه شده بارگذاری کنند. ۱ - ۱۰ - ۴ - درج مشخصات کارگر ساختمانی و کارت مهارت فنی ۲ - ۱۰ - ۴ - تعیین نوع بازرسی (پذیرش اولیه، موردی و دوره ای) ۳ - ۱۰ - ۴ - اطلاعات دریافتی از محل اشتغال پیرامون بررسی نوع فعالیت انجام شده با نوع حرفه بیمه شده (از لحاظ سنخیت شغل با کارت مهارت فنی و مرحله کار در ساختمان) از لحاظ ماهیت پیمانکاری «ماده ۳۸ ق. ت. ا»، غیر پیمانکاری، مراکز دولتی یا غیردولتی و بررسی سایر استثناها مربوطه (شرکت های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی و…) ۴ - ۱۰ - ۴ - بررسی و دریافت نظرات صاحبان کار، کارکنان شاغل در محل و همسایگان محل سکونت در مورد کارگر ساختمانی (در صورت لزوم) ۵ - ۱۰ - ۴ - بررسی همه جانبه و درج اطلاعات سوابق حرفه ای اخیر کارگر ساختمانی ۶ - ۱۰ - ۴ - درج نتایج دو بازرسی قبلی کارگر ساختمانی ۷ - ۱۰ - ۴ - درج اطلاعات و امضا بازرس / بازرسین توجه: بدیهی است بعد از طراحی نرم افزار مربوطه توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، دریافت فرم چک فهرست حاوی برخی اطلاعات همچون مشخصات کارگر ساختمانی، نوع بازرسی، محل اشتغال، نتایج دو بازرسی قبلی از سیستم امکان پذیر خواهد بود. ضمن این که بعد از درج و تائید اطلاعات باقیمانده در سیستم توسط بازرس، نسخه الکترونیک چک فهرست مذکور به صورت اتوماتیک در پرونده الکترونیک بیمه شده ذخیره و شناسه گذاری می گردد. ۱۱ - ۴ - به منظور پیشگیری از مشکلات آتی، واحدهای اجرایی مکلفند نتیجه گزارش بازرسی را حداکثر ظرف سه روز اداری در سیستم ثبت کنند. ۱۲ - ۴ - رعایت کامل شئونات و اصول اخلاقی و اصل انصاف در طول فرایند شناسایی و بررسی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی و همینطور در تنظیم و عرضه گزارش های نظارتی، الزامی می باشد. ۱۳ - ۴ - از آنجاییکه هدف از کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی در جهت پیشگیری از استفاده من غیر حق از مزایای مترتب بر این گروه از بیمه شدگان تبیین گردیده است، بنابراین تهیه گزارش های بررسی و شناسایی بایستی با مشخص نمودن وضعیت اشتغال یا عدم اشتغال فرد مورد نظر در کارهای ساختمانی، مدنظر قرار گیرد و اساسا عرضه گزارش های بررسی و شناسایی با هر مضمونی به غیر از موارد مذکور (میسر نشد، شناسایی نگردید و…)، اهداف سازمانی را محقق ننموده و لزوم جمع آوری اطلاعات بیشتر و انجام بررسی های دقیق تر را ایجاب می نماید. ۱۴ - ۴ - به منظور فراهم سازی شرایط مطلوب جهت دریافت نتایج بهتر و سریع تر در روند اجرای این فرایند، کلیه واحدهای اجرایی می بایست نسبت به بروزرسانی اطلاعات این گروه از بیمه شدگان و آدرس محل اشتغال و سکونت ایشان اقدامات لازم را انجام و مراتب را طبق آخرین اصلاحات انجام شده در اختیار کارگزاری ها قرار دهند. ۱۵ - ۴ - با عنایت به کوتاه بودن زمان اشتغال در بعضی مشاغل ساختمانی به سبب ماهیت ذاتی کار، عملاً احتمال اتمام زمان فعالیت بیمه شده در یک پروژه ساختمانی در زمان رجوع بازرسین مربوطه و یا جابه جایی آدرس محل اشتغال بیمه شده در بازه های زمانی کوتاه مدت وجود خواهد داشت، بنابراین در این گونه موارد بعد از جمع آوری اطلاعات تکمیلی می بایست نسبت به انجام بررسی و شناسایی مجدد از محل اشتغال به کار جدید، تا زمان حصول نتیجه قطعی در مورد اشتغال یا عدم اشتغال بیمه شده در کارهای ساختمانی، اقدامات لازم صورت پذیرد. ۱۶ - ۴ - درصورتیکه محل سکونت و اشتغال به کار بیمه شدگان کارگران ساختمانی در بعضی موارد به سبب ماهیت شغل (خارج از استان محل بیمه پردازی) تغییر می نماید و این مورد احیاناً مشکلاتی را جهت تداوم بیمه پردازی آنان به وجود می آورد، بنابراین به منظور تسهیل در انجام امور بیمه ای این طیف از بیمه شدگان با وضعیت بیمه ای فعال، نحوه و شرایط جابجایی آنان در سطح استان ها مراتب بعد از طراحی نرم افزار مربوطه، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. ۱۷ - ۴ - ایام بستری و مدت زمان تعیین تکلیف کمیسیون پزشکی کارگران ساختمانی از مصادیق عدم اشتغال آنان محسوب نخواهد شد و بیمه شده در این ایام مشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی است. ۱۸ – ۴ - به منظور حسن انجام کار و ارتقا کیفیت بازرسی های تحقیقی به عمل آمده، رؤسا و کارشناسان نام نویسی و حساب های انفرادی ادارات کل استان ها مکلفند در بازدیدهای ادواری از شعب تابعه، به صورت تصادفی چند نمونه از بازرسی های انجام شده را به لحاظ تنظیم فرم چک فهرست مذکور و همینطور ارزیابی کیفیت بازرسی های انجام شده توسط شعب و کارگزاری های رسمی مورد بررسی قرار دهند. بدیهی است این امر بعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی ادارات کل استان ها تلقی خواهد گردید. ۱۹ – ۴ - با توجه به اهمیت بازرسی های تحقیقی صورت گرفته شامل گزارشات شعبه و استان، متن گزارش ضروری است با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق بوده و شرح فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته که منتج به حصول نتیجه گردیده، در متن گزارش به شفافیت و وضوح، انشا و از نوشتن عبارات کلی پرهیز شود. ۲۰ – ۴ - فرآیند بازرسی میدانی کارگر ساختمانی با اظهارنظر رئیس / معاون شعبه خاتمه یافته و ملاک عمل، نظر وی است. ۲۱ - ۴ - در مواردی که محل اشتغال به کار کارگران ساختمانی در حوزه عملکرد سایر شعب می باشد، واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه محل بیمه پردازی موظف است نسبت به ارجاع درخواست بازرسی به شعبه ای که محل اشتغال کارگر ساختمانی به آن مربوط می شود، اقدام نماید. بنابراین شعبه مقصد می بایست ضمن انجام بازرسی میدانی، بارگذاری فرم شماره (۳) و گزارش بازرسی در پرونده الکترونیک و درج نظرات در سیستم، امکان ادامه فرآیند را فراهم نمایند. ج. پالایش: ۲۲ - ۴ - در اجرای بند (و) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵ در خصوص این که استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه ای مبحث این قانون ممنوع می باشد و در مورد دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و سایر موارد مشابه، در صورتیکه توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی برای مدت مربوطه اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال، حذف می شود. تذکر: در مورد کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار اقدامات لازم به منظور وصول حق بیمه طبق ضوابط و مقررات جاری انجام می گیرد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش های متنوع و حتی الامکان به صورت مستقیم بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد. ازاین رو نحوه عمل در این جهت به شرح زیر تعیین می شود. ۲۳ - ۴ - استفاده از سامانه کارگران ساختمانی و سایر پایگاه های اطلاعاتی ۱ - ۲۳ - ۴ - اطلاعات کارگران ساختمانی فعال به طور متناوب و مکانیزه جهت بررسی و راستی آزمایی به سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (حاوی پایگاه اطلاعات ایرانی ها و…) ارسال و نتایج بررسی شامل تائید یا عدم تائید (با ذکر علت) به سیستم کارگران ساختمانی شعبه تأمین اجتماعی ذیربط منتقل می گردد تذکر: مواردی که نتیجه راستی آزمایی در سامانه کارگران ساختمانی در این مرحله، مانع از ادامه رابطه بیمه ای کارگر ساختمانی باشند، از راه پیامک به متقاضی اطلاع رسانی می شوند. ۲ - ۲۳ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه ذیربط موظف است، پیرامون مواردی که نتیجه بررسی در سامانه، عدم تائید می باشند با توجه به سبب عدم تائید، بررسی های تکمیلی در مورد تعیین تاریخی که فرد کارگر ساختمانی نبوده معمول و از همان تاریخ نسبت به توقف ارتباط بیمه ای کارگر ساختمانی و سپس مطابق بند ۴ - ۲۴ - ۴ این بخشنامه اقدام نماید. ۲۴ - ۴ - اقدامات واحدهای اجرائی ۱ - ۲۴ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی مکلف است به منظور احراز اشتغال کارگران ساختمانی نسبت به انجام بازرسی میدانی دوره ای مطابق بند «ب» این فصل و همینطور پایش فعالیتهای صنفی و تجاری آنها اقدام نماید. ۲ - ۲۴ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی موظف است متعاقب نام نویسی و بیمه پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون نسبت به بازنگری کلیه مدارک و مستندات پذیرش کارگران ساختمانی مطابق (فرم شماره شش) اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود هر یک از مدارک مربوطه می بایست وفق مقررات و ضوابط جاری اقدامات لازم صورت پذیرد. ۳ - ۲۴ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه ذیربط موظف است، مواردی که نتیجه بازرسی میدانی و یا پایش فعالیتهای صنفی و تجاری، عدم تائید اشتغال کارگر ساختمانی می باشد، نسبت به توقف ارتباط بیمه ای کارگر ساختمانی از تاریخ انجام بازرسی و یا شروع فعالیت صنفی و تجاری ذیربط و سپس مطابق ۴ - ۲۴ - ۴ این بخشنامه اقدام نمایند. ۴ - ۲۴ - ۴ - استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی از خدمات بیمه ای مبحث این قانون، ممنوع می باشد ازاین رو در این گونه موارد واحد نام نویسی و حساب های انفرادی می بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین دوره، محاسبه و اعلام مبلغ بدهی به بیمه شده اقدام نماید. لازم به ذکر است درصورتیکه مخاطب ظرف یک ماه از تاریخ اعلام بدهی نسبت به پرداخت حق بیمه موصوف اقدام نماید، سوابق دوره مربوطه لحاظ و در غیر این صورت باید نسبت به حذف سوابق مربوطه اقدام گردد. ضمناً در مورد کارگران شاغل در کارگاه ها؛ رعایت مفاد تذکر ذیل بند ۲۲ - ۴ الزامی است. ۵ - ۲۴ - ۴ - آن دسته از افراد که بر مبنای اطلاعات سامانه کارگران ساختمانی، پایش فعالیتهای صنفی و تجاری و یا گزارشات بازرسی تحقیقی وضعیت بیمه ای آنان مختومه می گردد، در صورت تمایل می توانند با احراز شرایط مقرر از راه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه به صورت اختیاری نسبت به ادامه بیمه پردازی و بهره مندی از مزایای قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند. ۶ - ۲۴ - ۴ - کارگران ساختمانی که در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار می یابند و جهت آنان فهرست ماهیانه ارسال و حق بیمه پرداخت می گردد از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خارج بوده و در صورت عدم اشتغال در کارگاه مربوطه و با عرضه درخواست و رعایت سایر شرایط مقرر می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و آیین نامه اجرایی مربوطه بهره مند شوند. ۷ - ۲۴ - ۴ - در مورد آن دسته از کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که سن بالا دارند، شعب مکلفند بعد از اعلام نتایج مراکز معین پزشکی در خصوص سلامت جسمانی و توانایی انجام کار، نسبت به انجام بازرسی تحقیقی دو نفره (بازرسین منتخب کارگزاری و شعبه) اقدام و در صورت تأیید، هر سه ماه یک مرتبه جهت احراز اشتغال به کار آنان در حرفه صنعت ساختمان مطابق ضوابط جاری اقدام نمایند. د. اعتراض: ۲۵ - ۴ - فرایند رسیدگی به اعتراض کارگر ساختمانی به نتیجه گزارش بازرسی میدانی ۱ - ۲۵ - ۴ - در اجرای بند (ط) قانون اصلاح ماده (۵) مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵، درصورتیکه کارگر ساختمانی به توقف ارتباط بیمه کارگران ساختمانی معترض بوده و درخواست بررسی و پذیرش مجدد داشته باشد، می بایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ توقف رابطه بیمه ای توسط سازمان، نسبت به تکمیل «فرم شماره (۴)» و عرضه آن به واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه ذیربط اقدام نماید. ۲ - ۲۵ - ۴ - مسئول واحد یاد شده موظف است در مورد تصویربرداری و شناسه گذاری فرم شماره (۴) تکمیل شده در قسمت مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک و همینطور ثبت درخواست انجام بازرسی دو نفره اقدام نماید. ۳ - ۲۵ - ۴ - بازرسی هایی که در فرایند بررسی اعتراض کارگر ساختمانی انجام می شوند، می بایست توسط دو بازرس شعبه یکی از واحد نام نویسی و حساب های انفرادی و دیگری به انتخاب رئیس شعبه و حداکثر ظرف دو هفته از زمان تخصیص بازرسی، انجام و نتیجه در سیستم درج و گزارش آن به بیمه شده اعلام گردد. ۴ - ۲۵ - ۴ - بازرسی های تائید شده توسط رئیس / معاون شعبه در ارتباط با این بخش، می بایست توسط اداره نام نویسی و حساب های انفرادی اداره کل استان ذیربط بر مبنای مدارک و مستندات به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و در سیستم اظهارنظر گردد. بدیهی است ملاک عمل، نظر رئیس اداره یاد شده خواهد بود. ۵ - ۲۵ - ۴ - درصورتیکه کارگر ساختمانی به نتیجه بازرسی میدانی اولیه (بدوی) به عمل آمده توسط واحدهای اجرایی سازمان در جهت اعتراض اول، مجدداً معترض باشد، می بایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ بازرسی اخیر، اعتراض خویش را ضمن تکمیل «فرم شماره (۴)» به شعبه ذیربط عرضه کند و متعاقب آن می بایست بازرسی تحقیقی میدانی و بررسی همه جانبه (تجدیدنظر) صورت گرفته و نتیجه به بیمه شده اعلام گردد. ه. پرداخت و گردش حساب: ۲۶ - ۴ - حق بیمه سهم بیمه شده کارگران ساختمانی در زمان اشتغال به کار معادل ۷ درصد دستمزد مقطوع تعیین شده خواهد بود که کارگر ساختمانی می بایست حق بیمه خویش را هر ماه با رعایت مهلت مقرر به سازمان پرداخت کنند. ۲۷ - ۴ - به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و احقاق حقوق بیمه شدگان واقعی کارگران ساختمانی صدور فیش پرداخت حق بیمه منوط به وجود گزارش بازرسی و تأیید اشتغال به کار، در فاصله زمانی شش ماه پیش از دوره برگ پرداخت مربوطه خواهد بود. ۲۸ - ۴ - از آنجاییکه مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه لغایت آخرین روز ماه بعد است بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه مربوطه ظرف مهلت مذکور به ترتیب ذیل عمل می شود: ۱ - ۲۸ - ۴ - درصورتیکه رجوع ظرف شش ماه بعد از آخرین پرداخت حق بیمه باشد، محاسبه و وصول حق بیمه معوق بر مبنای گردش حساب به همراه جرایم متعلقه ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و به شرط پوشش بازرسی اشتغال به کار تأیید شده، بلامانع خواهد بود. ۲ - ۲۸ - ۴ - در صورتیکه تاریخ رجوع پس از شش ماه از آخرین پرداخت حق بیمه باشد، تداوم بیمه پردازی وی در صورت احراز کامل اشتغال در کارهای ساختمانی در چارچوب بیمه کارگران ساختمانی تابع ضوابط و شرایط حاکم بر پذیرش متقاضی جدید خواهد بود. و. کارگزاری: ۲۹ - ۴ - در جهت وظایف محوله و به سبب کنترل و نظارت مستمر بر وضعیت اشتغال به کار متقاضیان مورد نظر در کارهای ساختمانی کارگزاری های رسمی نیز مکلفند با هماهنگی شعبه ذی ربط نسبت به معرفی فرد یا افراد مجرب و آشنا با قوانین و مقررات مربوطه وفق ضوابط اقدام نماید. تذکر ۱: به سبب حساسیت امر و اهمیت مبحث در راستای افزایش کیفیت نتایج حاصله در جهت اجرای این فرایند، ضروری است در انتخاب فرد یا افراد مذکور، شاخص هایی از قبیل تعهد، توانمندی، مسئولیت پذیری، تجربه، صداقت در رفتار و گفتار و پایبندی به اصول و موازین اخلاقی مورد توجه قرار گیرد. تذکر ۲: انجام کلیه اقدامات همچون دریافت تاییدیه حراست، انعقاد قرارداد، دریافت رمز و کد کاربری، صدور کارت شناسایی جهت انجام امور میدانی و رعایت سایر امور ضروری در جهت به کارگیری و جذب نیروی انسانی و فعالیت در این فرایند، از جانب کارگزاری مربوطه الزامی می باشد. ۳۰ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه می بایست بمنظور نظارت بر وضعیت اشتغال به کار کارگران ساختمانی، طبق برنامه ریزی مدون و بر مبنای ضوابط موجود، درخواست های بررسی و شناسایی افراد موصوف را به انضمام آدرس محل اشتغال بیمه شدگان مربوطه از راه سیستم متمرکز کارگران ساختمانی، به مسئول کارگزاری ذی ربط ارجاع دهد. بدیهی است آن دسته از شعبی که دارای بیشتر از یک کارگزاری می باشند تفکیک لیست مذکور می بایست با رعایت اصل برابری مد نظر قرار گیرد. تذکر: تعداد فرم های درخواست بررسی و شناسایی از جانب شعبه در طول یک هفته برای هر نفر حداکثر ۳۰ درخواست تعیین می شود. ۳۱ - ۴ - کارگزاری موظف است حداکثر ظرف مدت «چهار روز کاری» بعد از دریافت فرم های درخواست بررسی و شناسایی، نسبت به بررسی مبحث احراز اشتغال به کار متقاضیان ذی ربط منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان، از محل اشتغال به کار، نحوه انجام فعالیت و شرح آن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات، اقدام نتیجه گزارش های ذی ربط را بعد از ثبت در سیستم متمرکز کارگران ساختمانی، به همراه سایر مدارک و مستندات، طبق فرم دریافت شده از سیستم مذکور و درج مهر مسئول کارگزاری جهت بررسی و تأیید نهایی به واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه ارسال نماید. ۳۲ - ۴ - کلیه کارگزاری های رسمی سازمان مکلفند ضمن مطالعه دقیق قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، نظارت های ادواری و موردی را با اولویت بررسی و شناسایی از محل اشتغال به کار، طبق قوانین و ضوابط موجود با ذکر آدرس محل اشتغال، شماره پروانه ساختمان و… انجام دهند. ۳۳ - ۴ - واحد نامنویسی و حساب های انفرادی شعب می بایست تمهیدات لازم را به منظور بررسی صحت و سقم گزارش های ارسالی از جانب کارگزاری ها، توسط بازرسین منتخب (همکاران سازمانی) پیشبینی نموده تا حسب مورد نسبت به بررسی دوباره حداقل ۱۰ درصد از گزارش های بازرسی تحقیقی عرضه شده به صورت تصادفی (در طول هر دوره بازرسی انجام شده)، جهت احراز اشتغال متقاضیان ذی ربط پیش از تاییدیه پرداخت حق الزحمه طبق مقررات و ضوابط جاری اقدام گردد. ۳۴ - ۴ - پرداخت حق الزحمه اجرای فرایند بازرسی تحقیقی از راه کارگزاری رسمی به ازای عرضه هر گزارش به شعبه، صرفا بعد از تأیید مسئول نام نویسی و حساب های انفرادی و رئیس شعبه و بر مبنای مصوبه های شماره ۱۱۰۰/۹۴/۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۷ و شماره ۱۱۰۰/۹۴/۳۲۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ هیأت مدیره محترم سازمان و تغییرات بعدی آن خواهد بود. تذکر: صرفا آن دسته از گزارش های بازرسی تحقیقی که ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه، وضعیت قطعی اشتغال (تأیید) و یا عدم اشتغال (عدم تأیید) بیمه شده در کارهای ساختمانی را مشخص نموده باشد، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. ۳۵ - ۴ - در صورت مشاهده و اثبات هرگونه خطای سهوی یا عمدی، سوء استفاده و یا تخلف احتمالی کارگزاری مربوطه و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات در اجرای این فرایند، سازمان ضمن مکلف نمودن کارگزاری ذی ربط به جبران خسارات و هزینه های احتمالی، نسبت به اعمال مجازات های تعیین شده طبق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاری های رسمی سازمان با پیشنهاد دفتر امور کارگزاری ها به ستاد صدور جواز کارگزاری ها اقدام خواهد نمود. ز. سایر موارد: ۳۶ - ۴ - کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا وقتی که زیر پوشش قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ قرار نگرفته اند، مشمول قانون بیمه الزامی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون مربوطه برخوردار خواهند شد. ۳۷ - ۴ - به باعث ماده یک قانون بیمه الزامی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی (دارای کارت مهارت یا بدون کارت مهارت فنی) شامل ایجاد یا توسعه بنا و تخریب در ارتباط با آن به ترتیب مندرج در قانون نزد سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود و نحوه اقدام در مورد معرفی آنان به مراکز درمانی مطابق مفاد دستور اداری شماره ۵۰۱۰/۹۳/۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ مشترک حوزه معاونت های بیمه ای و درمان خواهد بود. ۳۸ - ۴ - نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین همانند ضوابط عمومی و تعیین شده در میان صندوق های بیمه و بازنشستگی و بر مبنای قوانین مربوطه صورت می پذیرد. ۳۹ - ۴ - احتساب سابقه بیمه پردازی برای کارگران ساختمانی جهت روزهایی خواهد بود که بیمه شده در شغل ساختمانی اشتغال به کار داشته و حق بیمه متعلقه را پرداخت کند. ۴۰ - ۴ - ادارات کل استان ها موظفند، نسبت به ارسال کلیه آمارهای در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانی به صورت هر سه ماه یک مرتبه (سه ماهه اول؛ اسفند، فروردین و اردیبهشت، سه ماهه دوم؛ خرداد، تیر و مرداد، سه ماهه سوم؛ شهریور، مهر و آبان و سه ماهه چهارم؛ آذر، دی و بهمن) و صرفا مطابق فرمت Excel "پیوست" لغایت دهم ماه بعد به اداره کل نام نویسی و حساب های انفرادی اقدام نمایند. ۴۱ - ۴ - در مورد ارسال آمار افراد مختومه شده بر مبنای گزارشات بازرسی تأیید نشده، بیمه شدگان کارگر ساختمانی که به سبب بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و یا عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و… ارتباط بیمه پردازی آنان خاتمه یافته است، جز نفرات مختومه لحاظ نگردیده و می بایست از درج افراد مربوطه در لیست نفرات مختومه شده خودداری به عمل آید. ۴۲ - ۴ - معاونت های بیمه ای، برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی و اقتصادی و سرمایه گذاری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی، افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد جهت طی فرآیند تصویب به هیأت وزیران ارسال کنند. همینطور در اجرای بند (ج) قانون یاد شده ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی مبحث این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفا برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی، اختصاص داده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۴۳ - ۴ - در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مدیران و مسئولین بلافصل کارکنان، مسئول نظارت و کنترل بر حفظ روابط کارکنان خود در انجام وظایف محوله بوده و می بایست در مورد عملکرد آنان پاسخگو باشند. ضمناً درصورتیکه اثبات شود همکاران ذیربط با اقدامات خود موجبات پذیرش کارگران غیرواقعی را فراهم نموده باشند، علاوه بر برخورد با همکاران خاطی با مدیران و سرپرستان مربوطه نیز که در کشف تخلف یا سوء استفاده احتمالی کوتاهی نموده باشند، مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد. ۴۴ - ۴ - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت و حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه اقدامات لازم پیرامون اعمال کلیه اصلاحات نرم افزاری در ارتباط با تعامل مکانیزه با سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور توسعه سایر قابلیت های نرم افزاری سیستم کارگران ساختمانی را معمول کند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، نام نویسی و حساب های انفرادی، امور بیمه شدگان، امور مالی و دفتر کارگزاری های رسمی سازمان و مسئولین متناظر ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز و ایجاد امکان دریافت کلیه آمار و اطلاعات مربوطه را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین فراهم نمایند.منبع:

1402/08/28
12:02:17
5.0 / 5
277
تگهای خبر: آموزش , اثر , برنامه , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب سایت علی جون
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
علی جون - سرگرمی و طنز