علی جون
علی جون
رئیس سازمان بهزیستی كشور:

سال جاری حق پرستاری با ۲ و نیم برابر افزایش به ۵۵۴ هزار تومان رسید

سال جاری حق پرستاری با ۲ و نیم برابر افزایش به ۵۵۴ هزار تومان رسید

به گزارش علی جون رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: امسال حق پرستاری با 2.5 برابر افزایش از 200 هزار تومان به 554 هزار تومان رسید که امیدواریم یارانه مراکز غیردولتی نیز 20 درصد افزایش پیدا کند.


به گزارش علی جون به نقل از مهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در دومین نشست کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون جامع پشتیبانی از افراد دارای معلولیت که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه مسئول حقیقی کمک به معلولان فقط بهزیستی نیست بلکه همه مردم، بخش های دولتی و غیردولتی و سازمان های انقلابی هستند؛ هرچه ممکنست در سطح کشور خدمات مربوط به بهزیستی را باید گسترش داد و از نیروی مردم برای بسط این خدمات حداکثر استفاده را کرد، عنوان کرد: قانون جامع پشتیبانی از افراد دارای معلولیت اسفندماه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و اردیبهشت ۱۳۹۷ ابلاغ گردید. وی در بیان گزارش عملکرد از طرف دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون جامع پشتیبانی از افراد دارای معلولیت که در سازمان بهزیستی کشور مستقر است، اذعان کرد: یک میلیون و ۵۶۰ هزار فرد دارای معلولیت جسمی_حرکتی، ذهنی، روانی مزمن، صوت و گفتار، بینایی و شنوایی تحت پوشش بهزیستی هستند که بیشترین درصد مربوط به معلولین جسمی_حرکتی است و تقریباً حدود ۵۲ درصد معلولیت شدید و خیلی شدید دارند و در کمیسیون های پزشکی و توانبخشی بهزیستی نوع و شدت معلولیت آنها مشخص می شود. رئیس سازمان بهزیستی کشور با اعلان اینکه ۳۰ امتیاز برای ارزیابی مناسب سازی دستگاه های شرکت کننده در جشنواره شهید رجایی لحاظ شده است، اظهار داشت: سال قبل ۳۲ درصد دستگاه های شرکت کننده و امسال ۴۰ درصد آنها امتیاز مناسب سازی برای دسترس پذیری کسب کردند. ۵۰ ایستگاه اصلی راه آهن سال جاری مناسب سازی شد قبادی دانا، تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به ریاست وزیر کشور و برگزاری ۱۴ جلسه با بیش از ۱۱۰ مصوبه که ۷۲ مورد اجرائی شده است، تدوین و ابلاغ سند راهبردی، رعایت ضوابط و استانداردهای مناسب سازی توسط شهرداری ها برای صدور پروانه و اجرائی شدن چک فهرست نظارت بر اجرای اصول مناسب سازی ساختمان ها (سیاهه مقابله) توسط وزارت راه و شهرسازی را از اقدامات صورت گرفته در امتداد تحقق ماده ۳ و ۴ قانون جامع پشتیبانی از افراد دارای معلولیت برشمرد و اظهار داشت: سال جاری مناسب سازی ۵۰ ایستگاه اصلی راه آهن صورت گرفت اما تبصره ۲ ماده ۵ قانون جامع در امتداد تحقق مناسب سازی تاسیسات و سازمان های حمل و نقل شهری و برون شهری همچنان معطل مانده است و جهت استفاده معلولان از تمامی سامانه های ایاب و ذهاب دولتی و عمومی داخل شهری رایگان و سفرهای برون شهری نیم بهاء، بودجه ای در نظر گرفته نشده است؛ البته پیش بینی بودجه برای عملیاتی شدن ۳۴۵ میلیارد تومان بوده که این اعتبار تخصیص پیدا نکرد که امیدواریم برای سال آتی این مهم مدنظر قرار گیرد. ۸ خدمت ستاره دار توانبخشی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرد رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پوشش بیمه سلامت و خدمات توانبخشی_توانپزشکی در امتداد اجرای ماده ۶ قانون جامع پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت، اشاره کرد: برای اجرای این امر مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان در ردیف ۲۴ تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۹ قرار داده شده که تا حالا تخصیص پیدا نکرده است اما بر طبق تفاهمنامه همکاری با بیمه سلامت، ۸ خدمت ستاره دار توانبخشی همچون کاردرمانی، گفتاردرمانی، تجهیز سمعک و شنوایی سنجی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرد. وی در تبیین و تشریح خدمات بهزیستی در حوزه توانبخشی_پزشکی در قالب ماده ۶ قانون جامع پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت از اضافه شدن ۲۰ هزار فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید به دریافت کنندگان کمک هزینه لوازم بهداشتی آگاهی داد و اظهار داشت: واریز کمک هزینه ۱۸۰ هزار تومانی لوازم بهداشتی برای ۲۷ هزار و ۵۰۰ فرد ضایعه نخاعی و همین طور کمک هزینه وسایل کمک توانبخشی برای ۴۶ هزار نفر با سرانه یک میلیون تومان، کمک هزینه اندام های مصنوعی برای ۱۰ هزار نفر با سرانه یک میلیون تومان، کمک هزینه خدمات توانپزشکی برای ۱۴ هزار نفر با سرانه ۸۰۰ هزار تومان و کمک هزینه توانبخشی کاشت حلزون و پشتیبانی خدمات برای یکهزار و ۴۰۰ نفر با سرانه ۳ میلیون تومان اعطاء می شود. قبادی دانا، افزود: Device کاشت حلزون به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان رایگان تامین می شود که برای جراحی کاشت حلزون ۶ میلیون تومان فرانشیپ دریافت می شود که ۳ میلیون تومان توسط سازمان بهزیستی کشور و مابقی توسط بنیاد خیریه بخشش تقبل کرده است. ۳۲ هزار نفر از حق پرستاری برخوردار هستند رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر خانواده محوری به فعالیت ۹۲۶ مرکز شبانه روزی تحت نظارت اشاره نمود و اظهار داشت: ۵۱ هزار و ۳۲۸ نفر در مراکز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی سالمندان، معلولان و بیماران روانی مزمن نگهداری می شوند و اهتمام داریم این خدمات را در منازل ارائه کنیم؛ همین طور در مراکز روزانه توانبخشی و حرفه آموزی به ۵۳ هزار و ۹۷۹ نفر خدمات ارائه می شود و در خدمات ویزیت در منزل نیز ۱۲ هزار نفر پوشش ما بود که ۲۰ هزار نفر دیگر به دریافت کنندگان حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید امسال افزوده شد که در مجموع هم اکنون ۳۲ هزار نفر از حق پرستاری برخوردار می باشند. وی با اعلان اینکه یارانه مراکز روزانه و شبانه روزی غیردولتی الکترونیکی پرداخت می شود، عنوان کرد: امسال حق پرستاری ۲.۵ برابر افزایش یافته است و از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۵۴ هزار تومان بالا رفته است؛ امیدواریم یارانه مراکز غیردولتی همچون سال قبل با تصویب هیئت وزیران ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. قبادی دانا، پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش را از کارهای توانمندساز سازمان بهزیستی کشور برشمرد و اظهار داشت: هم اکنون کمک هزینه تحصیلی برای ۱۲ هزار و ۶۰۰ دانشجوی دارای معلولیت به صورت الکترونیکی پرداخت می شود این در حالیست که در سال های گذشته این مبالغ به دانشگاه ها پرداخت می شد اما امسال همزمان با گرامیداشت هفته جهانی افراد دارای معلولیت سامانه الکترونیکی دانشجویان تحت پوشش رونمایی می شود و از این طریق مطابق بخشنامه ماده ۹ قانون جامع پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت برای معلولان متوسط، شدید و خیلی شدید در دهک های درآمدی ۱ تا ۷ شهریه بطور کامل توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت می شود؛ همین طور امسال برای ۳ هزار و نفر از افراد تحت تکفل معلولین شدید و خیلی شدید قرار داشتند، قسمتی از شهریه بعنوان کمک هزینه پرداخت می شود این در حالیست که برای ۲ هزار و ۱۰۰ دانشجو دارای معلولیت شاغل در دانشگاه های دولتی مبلغ ۴۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان بر طبق مقطع تحصیلی پرداخت می شود. اعلام آمادگی سازمان بهزیستی کشور جهت راه اندازی صندوق تسهیلات شغلی افراد دارای معلولیت رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن اعلام آمادگی سازمان بهزیستی کشور جهت راه اندازی صندوق تسهیلات شغلی افراد دارای معلولیت، اشاره کرد: پس از تصویب لایحه دولت در رابطه با قانون جامع پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۹۷ و ابلاغ آن به دستگاهها تلاش شد بخشنامه مربوطه در هیئت وزیران مصوب و اساسنامه صندوق تسهیلات شغلی افراد دارای معلولیت برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که امیدواریم هرچه زودتر اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. پرداخت ۵۰ درصد حداقل دستمزد برای جبران کارایی به کارفرمایان افراد دارای معلولیت وی به پرداخت کمک هزینه ارتقاء کارایی اشاره نمود و اظهار داشت: سال قبل یکهزار و ۸۱۸ نفر خدمت گیرنده با سرانه متوسط ۷.۵ میلیون تومان و امسال با سرانه متوسط ۹ میلیون تومان بعنوان ۵۰ درصد حداقل دستمزد برای جبران کارایی به کارفرمایان افراد دارای معلولیت پرداخت شد؛ همین طور در سال قبل برای ۱۵ هزار نفر مبلغ ۴ میلیون تومان و امسال برای ۱۹ هزار نفر مبلغ ۴.۵ میلیون تومان حق بیمه سهم کارفرما برای ۶ ماه نخست تعلق گرفت. رئیس سازمان بهزیستی کشور، تدوین و ابلاغ نظامنامه جامع آموزش مهارت های فنی و حرفه ای کارآموزان دارای معلولیت با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تدوین ۹۸ عنوان استاندارد آموزشی و آماده سازی ۱۰ محتوای الکترونیکی ویژه معلولان را از موارد اجرائی ماده ۱۴ قانون جامع پشتیبانی از افراد دارای معلولیت برشمرد و اظهار داشت: بر طبق ماده ۱۵ با مصوبه سازمان اداری و استخدامی سهمیه ۳ درصدی بکارگیری معلولان در استخدام های جدید در مراکز دولتی رعایت شد. ۴۵ هزار فرد دارای معلولیت سرپرست خانوار پشت نوبت دریافت مسکن هستند قبادی دانا بر عضویت رئیس سازمان بهزیستی کشور در شورای اشتغال کشور اصرار کرد و افزود: از شروع تاسیس سازمان بهزیستی تا حالا حدود ۱۰۴ هزار واحد مسکونی تسهیلگری و به افراد دارای معلولیت واگذار کرده است که ۷۵ هزار واحد در دولت یازدهم بوده است و ۳۵ هزار واحد در حال ساخت است؛ در سال ۱۳۹۴ پنج مجموعه مختلف همچون سازمان بهزیستی کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انجمن خیرین مسکن ساز پروژه ساخت مسکن برای خانواده های ۲ معلول به بالا را شروع کرد بطوری که تا حالا برای ۹ هزار و ۹۰۰ خانوار منزل مسکونی واگذار شده است و ۴ هزار ۵۵۰ واحد مسکونی دیگر در دست راه اندازی است. این در صورتیکه ۴۵ هزار فرد دارای معلولیت سرپرست خانوار پشت نوبت دریافت مسکن هستند. رئیس سازمان بهزیستی کشور به مشکل اصلی سازمان بهزیستی کشور در حوزه مسکن شهری اشاره نمود و اظهار داشت: در حوزه شهری به سبب افزایش قیمت زمین و مسکن با مشکل تخصیص تسهیلات بانکی ارزان برای ساخت مسکن مواجه هستیم؛ قانون، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان کرده است این در حالیست که بانک مرکزی تحقق این امر را منوط به انعقاد قرارداد وجوه اداره شده و پرداخت یارانه سود مربوطه از جانب دستگاه متولی به بانک عامل شده است. همین طور وزارت راه و شهرسازی مکلف است ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی احداثی را به صورت ارزان در اختیار افراد دارای معلولیت فاقد مسکن قرار دهد. وی بر معافیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه های ساختمانی و انشعابات برای افراد دارای معلولیت اصرار کرد و افزود: بر طبق ماده ۲۰ و ۲۱ قانون جامع پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت انتظار می رود صدا و سیما درباب مناسب سازی تولیدات برای ناشنوایان و نابینایان پیشی گیرد البته پوشش مناسب برنامه های تلویزیونی و استفاده از مترجم در روز جهانی افراد دارای معلولیت جای قدردانی و تشکر دارد. بگفته قبادی دانا جهت استفاده از خدمات وکیل رایگان و معاضدت حقوقی، کانون وکلای دادگستری و کانون مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه طی تفاهمنامه منعقد شده خدمات لازم رایگان را به افراد دارای معلولیت ارائه می دهند. پرداخت کمک هزینه معیشت به معلولان شدید و خیلی شدید ۱۸ ساله فاقد شغل و درآمد رئیس سازمان بهزیستی کشور معافیت خدمت سربازی فرزندان ذکور افراد دارای معلولیت و همسرانی که زن دارای معلولیت دارند را از دیگر اقدامات اجرائی برشمرد و اظهار داشت: بر طبق ماده ۲۷ قانون حداقل دستمزد سالیانه به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد پرداخت می شود که بار مالی سالانه امسال ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که در قانون بودجه ۲۹۱ میلیارد تومان تصویب شده است، بطوری که از سال قبل تا حالا ماهانه ۱۶۰ هزار تومان به ۱۴۷ هزار نفر با دهک درآمدی ۱، ۲ و۳ که به سن ۱۸ سال رسیده اند، پرداخت می شود. هم اکنون ۸۱۲ هزار خانوار نیازمند دارای عضو معلول ماهانه از ۱۷۲ هزار تومان تا ۵۸۰ هزار تومان بر طبق بعد خانوار از محل هدفمندی یارانه ها و اعتبارات سازمان بهزیستی کشور مستمری دریافت می کنند. کاهش ۱۰ ساعتی کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید وی کاهش ۱۰ ساعتی کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید را از دیگر اقدامات اجرای قانون جامع برشمرد و عنوان کرد: بر طبق ماده ۲۹ قانون جامع پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت مرکز آمار ایران موظف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور، افراد دارای معلولیت را به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص نماید. قبادی دانا، در آخر تصریح کرد: بودجه لازم برای اجرائی شدن قانون جامع پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت امسال ۳۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شد اما یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه لحاظ شد علاوه بر این نیز ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای ماده ۶ تخصیص داده شد که هنوز واریز نشده است که امیدواریم این پایه گذاری در آخر دولت دوازدهم محقق شود؛ همین طور پیش بینی اعتبار برای سال ۱۴۰۰، ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که در لایحه بودجه یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعلق گرفته است که نسبت به سال قبل افزایش ۳۰ درصدی مدنظر قرار داده شده که با حد مطلوب فاصله داریم.


منبع:

1399/09/19
17:43:14
5.0 / 5
673
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب سایت علی جون
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
لینک دوستان علی جون
علی جون - سرگرمی و طنز