علی جون

آرشیو مطالب : نرم افزار


وزیر کشور پاسخگوی برنامه ای در صداوسیما می شود

وزیر کشور پاسخگوی برنامه ای در صداوسیما می شود
مهر بررسی می كند؛

كرونا و بدهی كارفرمایان

كرونا و بدهی كارفرمایان
در گزارش علی جون مطرح شد؛

رفع مشكل احكام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی بزودی

رفع مشكل احكام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی بزودی
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مطرح كرد؛

تداوم و ارتقاء خدمات كارگزاری ها همزمان با تحول دیجیتال و طرح ۳۰۷

تداوم و ارتقاء خدمات كارگزاری ها همزمان با تحول دیجیتال و طرح ۳۰۷
در نشست خبری عنوان شد؛

وضعیت پرداخت بیمه بیكاری ایام كرونا

وضعیت پرداخت بیمه بیكاری ایام كرونا
سالاری عنوان كرد؛

پرداخت منظم به مراكز طرف قرارداد ادامه می یابد

پرداخت منظم به مراكز طرف قرارداد ادامه می یابد